COMITÉ

Mäertert-Waasserbëlleg

 

Président
Patrick
Dosseray
Vice-Président
Alain
Scheid
Secrétaire
Joost
Van Beusekom
Trésorier
François
Warnier
Membre
Germaine
Begma-Parisse
Stéphanie
Gretsch
Arthur
Grossinet
Fernand
Hopp
Sandra
Klaty
Aly
Leonardy
Antoine
Maglica
Cilly
Nuszkowski-Hirtt
Carlo
Philippe
Marthe
Schmitz-Nilles
Serge
Urbing
Doris
Weiss-Halke