Skip to content

Eis Leit an der Gemeng

Am Gemengerot vun der Gemeng Mäertert, dee 11 Memberen huet, sëtze 3 Vertrieder vun der CSV (Mandatsperiod 2017 bis 2023).

Cilly NUSZKOWSKI-HIRTT

Gemengeconseillère

Gemengeconseillère zu Mäertert

Comité Section CSV: Vice-Président

Candidat élections communales 2023

Kommissiounen: Chancegläichtskommissioun, Tourismuskommissioun
Vize-Presidentin CSV Mäertert-Waasserbëllig
Presidentin Kabemewa Asbl, Kannerbetreiung vun der Gemeng Mäertert
Presidentin/Trésorier: Fraen a Mammen a Jeunes Mamans Waasserbëllig
Trésorier Kierchefabrik Mäertert-Waasserbëllig
Trésorier Chorale Ste. Cécile Waasserbëllig
Trésorier Amicale vun de Kierchen Mäertert-Waasserbëllig
Hobbys: Musik, Gesang, Muppen an  Kannerbetreiung vun mengen Enkelen

 

Alain SCHEID

Gemengeconseiller

Gemengeconseiller zu Mäertert

Comité Section CSV: Vice-Président

Candidat élections communales 2023

Alter: 60


François WARNIER

Gemengeconseiller

Gemengeconseiller zu Mäertert

Comité Section CSV: Trésorier

Candidat élections communales 2023

Alter: 40