Froen un de Schäfferot

Hei fannt dir ons Froen un de Schäfferot, déi mir fir beim nächste Gemengerot schrëftlech eragereecht hu. Natierlech Verëffentlechen mir och hei Entwäert vum Schäfferot soubal mir se kréien.


Fro 2018-009 un de Schäfferot fir Sitzung vum Gemengerot vum 13. September 2018 iwwer administrativ Virgäng.

Weider zum PDF


Fro 2018-008 un de Schäfferot fir Sitzung vum Gemengerot vum 13. September 2018 iwwer de Busarrêt an der Rue Jean-Pierre Beckius” zu Mäertert.

Weider zum PDF


Fro 2018-007 un de Schäfferot fir Sitzung vum Gemengerot vum 13. September 2018 betreffend der Bank beim « Jongebësch » zu Mäertert.

Weider zum PDF


Fro 2018-006 un de Schäfferot fir Sitzung vum Gemengerot vum 13. September 2018 iwwer amenagementer vun “Refill Stationnen” fir de Bidon gratis mat Waasser ze fëllen.

Weider zum PDF


Fro 2018-001 un de Schäfferot fir Sitzung vum Gemengerot vum 25. Januar 2018 iwwer d’Risiko vun Iwwerschwemmungen an déi relativen präventiven Moossnamen.

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)